โปรแกรมบัญชี จัดซื้อ

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

                      เป็นโปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติ ดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อ…