โปรแกรมบัญชี ขาย / จัดจำหน่าย

:: PDP Sales Order / Order Entry System ::

โปรแกรมขาย

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                   เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เมื่อเกิดการขายแล้ว สามารถออกรายงานวิเคราะห์การขายเพื่อผู้บริหารว่า สินค้าตัวไหนขายดีที่สุด ในทำเลไหน(location) หรือ โซนไหน ในช่วงเวลาไหน และ sale คนไหนทำยอดขายได้ดีที่สุด และ ยังสามารถวิเคราะห์ออกมาว่า สินค้าตัวไหนที่ทำกำไรให้มากที่สุดด้วย … ฯลฯ…


- ทำใบเสนอราคา

- บันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยสามารถอ้างอิงจากใบเสนอราคา

- ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือและรายละเอียดสินค้าได้ในขณะบันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้า

- หน้าจอแต่ละหน้าจอมีแสดงสถานะของเอกสารอย่างละเอียด

- มีหน้าจอสอบถามข้อมูล (Inquiry) สะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารต่างๆ สินค้า ผู้ซื้อ เงื่อนไขการขาย เป็นต้น

- สามารถกำหนดตารางราคาได้ไม่จำกัด (สำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ) และกำหนดวันที่เริ่มใช้ล่วงหน้าก่อนได้

- สามารถกำหนดตารางส่วนลด ได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดให้ลดตาม ปริมาณได้ กำหนดสินค้าที่จะแถมได้

- รองรับลักษณะธุรกิจขายสินค้าและธุรกิจขายบริการ

- ส่วนลดต่อรายการ (เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน) ลดได้ถึง 5 ขั้น

- สำหรับส่วนลดท้ายบิล (หรือส่วนลดทั้งใบ) ไม่จำกัดจำนวนขั้นในการลด

- สามารถพิมพ์ Product Specification ได้ 4 บรรทัด (240 ตัวอักษร)

- สามารถใส่หมายเหตุ สำหรับแต่ละ Invoice

- มีระบบเตือน เมื่อสินค้าที่จะเปิดบิลต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)

- สามารถบันทึกรายการขายที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้ (ไม่จำกัดสกุลเงิน)

- สามารถบันทึกตั้งหนี้โดยบันทึกขายสินค้า หรือ บันทึกตั้งหนี้ ผ่านรหัสบัญชีรายได้

- สามารถระบุจำนวนวันของเครดิตและวงเงินเครดิตสำหรับของลูกค้าแต่ละรายได้

- บันทึก Invoice ขายสินค้าหรือบริการ เพื่อพิมพ์ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบสำคัญขาย (Sales Voucher)

- บันทึกการเพิ่มหนี้/ลดหนี้ (Debit/Credit Note) ได้ทั้งกรณีราคาผิด รับคืนสินค้า พิมพ์ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ได้ทันที

- รองรับทั้งการขายสินค้าทั้งในประเทศและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ (แยกฟอร์ม Invoice)

- บันทึกการรับชำระหนี้การค้า และพิมพ์ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher)

- สามารถเลือกรับชำระด้วยเงินสด โอนบัญชีธนาคาร เช็ค ดร๊าฟ บัตรเครดิต

- บันทึกรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ได้

- กรณีลูกหนี้ต่างประเทศ สามารถบันทึกรายการปรับปรุง กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนได้

- สามารถพิมพ์เอกสารการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ (Proforma Invoice, Export Invoice, Packing List)

- ใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ซึ่งเลขที่สามารถใช้อ้างอิงตอน รับชำระจากลูกหนี้

- รายงานเกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อ สำหรับฝ่ายสินเชื่ออนุมัติ เพื่อพิมพ์ใบสั่งขาย (Sales Order)

- รายงานใบสั่งขายค้างส่ง (Back Order)

- มีรายงานเปรียบเทียบ ยอดขาย กับเป้าที่ตั้งไว้

- มีรายงานจัดอันดับการขายตามสินค้า

- รายงานหนี้ที่ครบกำหนดชำระ

- รายงานลูกหนี้รายตัว (Statement)

- รายงานสรุปการเคลื่อนไหวลูกหนี้

- รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ ตามลูกค้า ตามเอกสาร

>


โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี งาน ขาย สินค้า พิมพ์บิล ออกบิล ขาย โปรแกรม ใบ เสนอ ราคา program sale order software รายรับ บัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้ ar system account receivable software ระบบรายรับ โปรแกรม วิเคราห์ ขาย sales analysis รับล่วงหน้า พัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ พิมพ์ ใบ เสร็จ ประมาณ ประเมิน เป้า การ ขาย วิเคราะห์อายุลูกหนี้
โปรแกรม POS, โปรแกรม ขายหน้าร้าน, Point of Sale System, โปรแกรม ณ. จุดขาย, เครื่องยิงบาร์โค้ด, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมบัญชี pos, software point of sales โปรแกรมพิมพ์ บาร์โค้ด, โปรแกรมบัญชี รองรับ บาร์โค้ด โปรแกรม บัญชี ลูกหนี้ ar account receivable program
โปรแกรม บัญชี บริหาร จัดการ ระบบ ลูกหนี้ การค้า วงเงิน สินเชื่อ