คุณสมบัติโปรแกรมบัญชี PDP

โปรแกรมบัญชีสำหรับใช้งาน 2 ภาษา (Switch 2 Language Thai and English)
pdplogoSmallgif
แยกโปรแกรมออกตามประเภทธุรกิจ

 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา ค้า วัสดุ ก่อสร้าง

  :เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุก่อสร้าง ควบคุมการเบิกจ่ายตาม BOQ งวดการจ่ายและรับชำระเงิน

 • โรงงานอุตสหกรรม

  : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

 • ธุรกิจให้ บริการ เช่น ศุนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา

  : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี

 • ธุรกิจ Import/Export

  : ต้องการสรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก

 • ธุรกิจ สำนักงานบัญชี

  : ต้องการไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน

 • ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน

  : เน้นเรื่องการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน

 • ธุรกิจ จัดจำหน่าย ค้าปลีก

  : เน้นเรื่องสินค้าที่มี Serial No., Barcode, Color, Style, Size สินค้าคงเหลือ และวันหมดอายุสินค้า รองรับระบบฝากขาย consigment

 • ธุรกิจ ชิปปิ้ง>

  : เน้นเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตาม งาน สรุปกำไรขาดทุนตามงาน

 • สามารถใช้งานทั้งแบบ Stand alone หรือ LAN System หรือ online ผ่าน internet
 • สามารถติดตั้งใช้งานบน Window 98/2000/Me/XP/Vista/Windows 7
 • Menu ใช้ได้ 2 ภาษา (Switch 2 Language Thai and English) ทั้งข้อมูลและเมนู อิสระในแต่ละหน้าจอ
 • หน้าจอใช้งานถูกออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้
 • สามารถใช้ เพียง Keyboard อย่างเดียว หรือ Keyboard+Mouse ในทุกหน้าจอ
 • สามารถ Drill Down ลึกลงไปได้หลายขั้น ถึงต้นฉบับเอกสารได้
 • ทั้งระบบประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด 8 โปรแกรม
 • รายงานสามารถที่จะเลือกดูบนจอภาพ พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ส่งเป็นไฟล์ไป Excel หรือ PDF
 • ไม่จำกัดจำนวนบริษัท/สาขา/หน่วยงาน ที่จะใช้งาน (Multiple Company)
 • ไม่จำกัดจำนวนปีในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (สามารถย้อนดูอดีตได้ตลอดเวลา)
 • ไม่จำกัดงวดในการทำงาน สามารถทำงานข้ามปีโดยยังไม่ต้องปิดบัญชีปีปัจจุบัน
 • กำหนดปีที่ใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. (แสดงปีได้ทั้ง 2 หรือ 4 หลัก)
 • สามารถเลือก Running Number เอกสารอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
 • สามารถอ้างอิงเอกสารงทั้งแบบ One-to-Many, Many-to-One หรือ Partial ได้
 • รองรับการใช้งานสำหรับสินค้าที่มี Barcode และ Serial Number
 • รองรับหลายสกุลเงิน (Multiple Currency) สามารถ ซื้อ ขาย ในหลายสกุลเงิน
 • สามารถบริหารรายรับรายจ่าย ตามหน่วยงาน(Profit/Cost Center) ตามงาน/โครงการ
  (Project/Job) ใช้กับธุรกิจก่อสร้าง รับเหมาติดตั้ง หรือโรงงานผลิตได้
 • สามารถกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เพื่อใช้กับโรงงานผลิตได้
 • รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
 • รองรับตัวเลขจำนวนเงินหลักแสนล้าน (999,999,999,999.99)
 • สามารถกำหนด Access Rights สำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
 • รายงานทุกรายการสามารถส่งออกไปที่ Excel ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขแบบฟอร์มการใช้งานได้เอง
 • มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติเวลาไฟฟ้าหรือเครื่องเกิดขัดข้องในขณะใช้งาน
 • Integrated System ทุกระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ป้อนข้อมูลครั้งเดียวได้ข้อมูลบริหารมากมายตามมา
 • โปรแกรมได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.apacsoftware.co.th

โปรแกรมบัญชี สินทรัพย์ถาวร

:: PDP Fixed Asset System ::
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                    โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ (โปรแกรม Fixed Asset) เป็นโปรแกรมที่ช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีซึ่งเป็นงานด้านบัญชีแล้ว ยังมีส่วนที่ช่วยในการบริหารสินทรัพย์แต่ละชิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดยสามารถตรวจสอบประวัติสินทรัพย์แต่ละชิ้น ตั้งแต่การติดตั้ง ผู้ดูแล สถานที่ตั้ง การโอนย้าย ประวัติการซ่อมแซม การประกันภัย…


Read more

โปรแกรมบัญชี จัดซื้อ

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::
โปรแกรมจัดซื้อ


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                      เป็นโปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติ ดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อ…
Read more

โปรแกรมบัญชี สินค้าคงคลัง

:: PDP Inventory Control System ::
pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท               สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง หรือ บริหาร สต็อก สินค้า จะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้เพียงพอกับการจัดจำหน่าย

Read more

โปรแกรมบัญชี ขาย / จัดจำหน่าย

:: PDP Sales Order / Order Entry System ::

โปรแกรมขาย

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                   เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เมื่อเกิดการขายแล้ว สามารถออกรายงานวิเคราะห์การขายเพื่อผู้บริหารว่า สินค้าตัวไหนขายดีที่สุด ในทำเลไหน(location) หรือ โซนไหน ในช่วงเวลาไหน และ sale คนไหนทำยอดขายได้ดีที่สุด และ ยังสามารถวิเคราะห์ออกมาว่า สินค้าตัวไหนที่ทำกำไรให้มากที่สุดด้วย … ฯลฯ…

Read more

โปรแกรมบัญชี แยกประเภท

:: PDP General Ledger System ::
โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                 โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…
Read more

โปรแกรมบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน

:: PDP Financial Reporter and Writer ::

โปรแกรมจัดทำงบการเงิน


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


                 โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินสามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด…

Read more